Thực hiện giải pháp ” Ngày không giấy hẹn” và “Ngày dịch vụ công trực tuyến”

THÔNG BÁO
Danh mục TTHC áp dụng mô hình thứ Hai” Ngày không giấy hẹn” và thứ Năm “Ngày dịch vụ công trực tuyến” trong thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa xã Bằng Thành

Bài trướcRộn ràng Tết Trung thu cho thiếu nhi!!!!
Bài tiếp theoBằng Thành triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết từ nguồn hỗ trợ của quỹ “Vì người nghèo” trung ương và quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn cho hộ nghèo năm 2023.