Bằng Thành đẩy mạnh giải quyết TTHC “không chờ”

Thực hiện văn bản số 5298/UBND-NCPC ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc đẩy mạnh việc giải quyết TTHC“không chờ”, UBND xã đã rà soát, lựa chọn các thủ tục hành chính (TTHC) có tính khả thi, phù hợp, liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp để đưa ra thực hiện, giải quyết theo hình thức “không chờ”.

Qua đó UBND xã đã đưa ra 03 TTHC thực hiện, giải quyết theo hình thức ” không chờ” đó là: Đăng ký khai tử; Cấp bản sao trích lục hộ tịch; Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đang thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân

Việc thực hiện, giải quyết TTHC theo hình thức “không chờ” đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của xã Bằng Thành năm 2022./.

                                                                                          Thu Nông

Bài trướcChi bộ Nà Vài, xã Bằng Thành Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 – 2025
Bài tiếp theoĐại hội đại biểu Hội Nông dân xã Bằng Thành khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028