Chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục hành chính: Lấy người dân làm trung tâm

Xác định việc chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, thời gian qua UBND xã Bằng Thành đã tập trung đầu tư các hệ thống thông tin, đường truyền, trang thiết bị, máy móc hiện đại đảm bảo khả năng kết nối, liên thông chia sẻ dữ liệu, đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động và triển khai thực hiện các giao dịch điện tử.

Đặc biệt, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC, các thủ tục được. UBND xã được trang bị Máy tính, máy in, máy scane phục vụ đẩy hờ sơ trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC. Nhờ vậy, người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận, thực hiện và giám sát việc giải quyết TTHC.
Với phương châm “lấy người dân là trung tâm của chuyển đổi số” để từng bước hình thành công dân số, hướng đến chính phủ số, tạo sự hài lòng cao của người dân trong thực hiện các TTHC, thời gian tới UBND xã tiếp tục tham mưu hoàn thiện, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa cấp xã.

Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC. Đặc biệt là tăng cường giải pháp để nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn cho doanh nghiệp, người dân biết được những tiện ích trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, TUBND xã tích cực tham mưu tổng hợp, giúp lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo, điều hành ở lĩnh vực xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là triển khai hiệu quả Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, rà soát việc thực hiện giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị; kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, đảm bảo công khai, minh bạch.
                                                                                                        Công chức VHTT./.

Bài trướcTuyên truyền vận động thanh niên tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 tại xã Bằng Thành.
Bài tiếp theoRộn ràng Tết Trung thu cho thiếu nhi!!!!