Cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn”năm 2023

  1. Tên gọi Cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023.
  2. Đối tượng và phạm vi dự thi

Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, được chia thành 02 nhóm đối tượng tham gia gồm:

– Nhóm 1: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang của tỉnh.

– Nhóm 2: Nhân dân trên địa bàn tỉnh (bao gồm học sinh, sinh viên, người lao động trong các doanh nghiệp và người dân không thuộc nhóm đối tượng 1).

* Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ soạn thảo câu hỏi – đáp án Cuộc thi và Tổ Thư ký Ban Tổ chức Cuộc thi không được tham gia thi.

  1. Nội dung

– Tìm hiểu về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Bộ ngành Trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số; những kết quả chuyển đổi số của tỉnh đã đạt được; cách thức khai thác, sử dụng các ứng dụng số thuộc hệ thống chính quyền số, kinh tế số, xã hội số phù hợp người dân, doanh nghiệp hiện nay và một số kiến thức cơ bản về đảm bảo an toàn thông tin mạng.

– Các tài liệu liên quan được ban hành kèm theo Thể lệ này.

  1. Hình thức tham gia dự thi

Các đối tượng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 chủ động truy cập vào địa chỉ trang web https://thitructuyenchuyendoiso.backan.gov.vn thông qua máy vi tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet để dự thi (đường link truy cập đồng thời được gắn trên trang/cổng TTĐT tỉnh và của các sở, ban, ngành, địa phương).

  1. Thời gian tổ chức Cuộc thi, chấm giải và tổng kết Cuộc thi

Thời gian mở hệ thống thi trực tuyến: Bắt đầu từ 00h00’ ngày 10/9/2023 và kết thúc vào 24h00’ ngày 30/9/2023 (20 ngày).

– Tổng kết, công bố và trao giải cuộc thi: Dự kiến tháng 10/2023.

Bài trướcĐội Tuyên truyền Lưu động Trung tâm Văn hóa đưa văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cơ sở.
Bài tiếp theoCải cách hành chính thông qua chuyển đổi số