Đảng uỷ xã Bằng Thành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chiều ngày 10/07/2023, Đảng ủy xã Bằng Thành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ma Thị Mận – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Pác Nặm các đồng chí trong BCH Đảng bộ xã, Trưởng – Phó Mặt trận và các Hội, đoàn thể chính trị – xã hội xã, cán bộ công chức, Bí thư các Chi bộ trực thuộc, trưởng thôn tham dự Hội nghị.

Đ/c Ma Thị Mận phó bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, trách nhiệm, vừa xem trọng tính toàn diện, vừa tập trung dồn sức cho những lĩnh vực then chốt, nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá, tạo động lực phát triển. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng lên. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, thương mại – dịch vụ có bước chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Quan tâm công tác giảm nghèo, thực hiện nhiều chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ người nghèo hiệu quả, giúp người dân tăng thu nhập và tạo điều kiện để người dân vươn lên thoát nghèo. Thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử trên địa bàn. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị va trật tự, an toàn xã hội giữ vững.

Hội nghị tập trung thảo luận

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2023 và phấn đấu thực hiện tốt một số chỉ tiêu đạt thấp, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

Đ/c Bế Ngọc Trần phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bế Ngọc Trần yêu cầu các ngành, Mặt trận, các hội, đoàn thể chính trị – xã hội, các chi bộ trực thuộc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh.

                                                                                          Công chức VHTT – Tô Bạch./.

Bài trướcChuyển đổi số bảo hiểm
Bài tiếp theoLỢI ÍCH CHO NGƯỜI DÂN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ