ĐẢNG UỶ XÃ

I. Thông tin chung
Địa chỉ: Thôn Nà Lại, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 02093.893.285
Email:
II. Bí thư và các Phó bí thư Đảng uỷ xã


BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
BẾ NGỌC TRẦN

Năm sinh: 1986;
Dân tộc: Tày;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

HOÀNG VĂN SƠN

Năm sinh: 1991;
Dân tộc: Tày;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG UỶ
LỤC VĂN QUYẾT

Năm sinh: 1985;
Dân tộc: Tày;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

III. Ban Chấp hành Đảng bộ xã
1.      Lục Văn Quyết            Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã
2.      Hoàng Văn Sơn          Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ
3.      Hoàng Văn Tấn          Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã
4.      Lục Thanh Tuấn          Phó Chủ tịch UBND xã
5.      Nông Thị Thập            Chủ tịch Hội LHPN xã
6.      Hoàng Văn Thức         Chủ tịch UBMTTQVN xã
7.      Bế Ngọc Trần               Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã
8.      Nông Đình Võ              Trưởng Công an xã