Đội Tuyên truyền Lưu động Trung tâm Văn hóa đưa văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cơ sở.

Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Pác Nặm (19/8/2003-19/8/2023); Tuyên truyền tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo Quốc phòng –An ninh năm 2023 của UBND huyện Pác Nặm;Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Tạo không khí vui tươi phấn khởi cho mọi tầng lớp nhân dân trong lao động sản xuất; Góp phần vào công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Pác Nặm;Tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần giữ vững ổn định kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh.Tại các buổi tuyền truyền Đội Tuyên truyền lưu động -TTVHNT truyền về tài khoản định danh điện tử; Tuyên truyền về lợi ích chuyển đổi số; Luật giao thông đường bộ; Luật phòng chống ma túy;Tuyên truyền tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo Quốc phòng –An ninh năm 2023 của UBND huyện Pác Nặm;
Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, Tình yêu quê hương đất nước để động viên tinh thần cho nhân dân tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh.


Qua đó, góp phần tạo không khí tươi vui, phấn khởi cho Nhân dân, nhất là bà con ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, hưởng thụ văn hóa dân tộc. Đồng thời, góp phần lưu giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân, giúp người dân nâng cao hiểu biết, qua đó chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự.

Là xã miền núi, địa bàn rộng, đời sống còn nhiều khó khăn, các hoạt động sinh hoạt văn hoá cộng đồng là món ăn tinh thần không thể thiếu của bà con. Vì vậy, việc đưa văn hóa về cơ sở là một trong những việc làm đúng và trúng cần được phát triển nhằm thu hẹp khoảng cách văn hóa giữa thành thị và nông thôn./.

                                                                                                Công chức Văn hóa TT./.

Bài trướcHoa hậu Mai Phương đến thăm và tặng quà cho học sinh nghèo Bắc Kạn nhân dịp khai giảng
Bài tiếp theoCuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn”năm 2023