HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

I. Thông tin chung
Địa chỉ: Thôn Nà Lại, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn;
Điện thoại: 02093.893.285
Email:
II. Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐND xã

 

 

CHỦ TỊCH HĐND XÃ
BẾ NGỌC TRẦN

Năm sinh: 1986;
Dân tộc: Tày;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 


PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ
HOÀNG VĂN TẤN

Năm sinh: 1979;
Dân tộc: Tày;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


III. Đại biểu HĐND xã

1. Lục Thanh Bình                     Cán bộ hưu trí
2. Hoàng Văn Cấp                     Chủ tịch Hội nông dân xã
3. Hoàng Thị Giới                       Công chức Văn hoá – xã hội xã
4. Hoàng Tòn Lai                       Trưởng Ban CTMT thôn Phja Đăm
5. Hoàng Văn Lập                     Trưởng thôn Bản Mạn
6. Hoàng Văn Nam                    Bí thư chi bộ, Trưởng Ban CTMT thôn Pác Nặm
7. Hoàng Văn Pá                       Trưởng thôn, Thôn đội trưởng thôn Khuổi Mạn
8. Bàn Chàn Pyao                     Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Khí
9. Lục Văn Quyết                       Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã
10. Hoàng Văn Sơn                   Phó bí thư TT Đảng uỷ
11. Hoàng Thị Sua                     Trồng trọt
12. Hoàng Văn Tấn                   UVBCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch HĐND xã
13. Lộc Văn Thắng                    Chủ tịch Hội CCB xã
14. Nông Thị Thập                     UVBCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội LHPN xã
15. Nông Thị Thu                       Công chức văn phòng – Thống kê xã
16. Hoàng Văn Thức                 UVBCH Đảng bộ, Chủ tịch UBMTTQVN xã
17. Ma Văn Thưởng                   Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã
18. Hoàng Thị Tiên                    Phó Trưởng trạm Y tế xã
19. Bế Ngọc Trần                       Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã
20. Lục Thanh Tuấn                   UVBCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND xã
21. Nông Đình Võ                       UVBCH Đảng bộ, Trưởng Công an xã