HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG.

01 Tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ công
Người dân, doanh nghiệp có 3 cách để tiếp cận thủ tục hành chính, dịch vụ công, đó là:
-Tìm kiếm theo từ khóa ở trang chủ, trang công dân, trang doanh nghiệp
-Chọn thủ tục hành chính từ sự kiện của công dân, doanh nghiệp
-Chọn từ danh sách dịch vụ công trực tuyến

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-trang-chu.html

02 Chọn cơ quan thực hiện
03 Đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân, doanh nghiệp
04 Nộp hồ sơ, tra cứu, theo dõi tình trạng hồ sơ
Sau khi Người dân, doanh nghiệp đăng nhập thành công, Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ điều hướng về Cổng của Bộ/Ngành/Địa phương nơi mà người dân, doanh nghiệp đăng ký thực hiện thủ tục để nộp hồ sơ.
Người dân, doanh nghiệp tra cứu tình trạng hồ sơ theo mã số hồ sơ được cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, để theo dõi chi tiết tiến trình xử lý, quản lý dữ liệu đầu vào, đầu ra của hồ sơ thì người dân thực hiện đăng nhập để xem chi tiết.

                                                                                                       Công chức VH-TT./.

Bài trướcCải cách hành chính thông qua chuyển đổi số
Bài tiếp theoTuyên truyền vận động thanh niên tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 tại xã Bằng Thành.