Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật tài nguyên nước; về vai trò đặc biệt quan trọng của nguồn nước đối với đời sống sinh hoạt, phát triển kinh tế-xã hội. tuyên truyền gìn giữ, quản lý, bảo vệ chặt chẽ cảnh quan môi trường, sông suối, thủy sản để phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.Từđómỗi người có trách nhiệm, ý thức tự giác trong việc bảo vệ, tái tạo lòng sông suối bằng những hành động cụ thể, thiết thực, đó cũng chính là bảo vệ cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội.
1-Tuyên truyền nhân dân hạn chế sử dụng hóa học, thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp làm ô nhiễm nguồn nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những vi phạm về sử dụng nguồn nước, xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, nhất là các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm lớn.
2. Tập trung khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường.
-Tập trung thực hiện tốt công tác thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt;tuyên truyền nhân dân xây dựng lò đốt rác,xử lý chất thải phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của gia đình trên địa bàn xã.-Đẩy mạnh thực hiện phân loại rác thải nhằm làm giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình sông suối, đồng thời tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp; giảm thiểu ô nhiễm và các dịch bệnh từ rác thải gây ra, tạo cảnh quan môi trường xanh -sạch -đẹp. Phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình thực hiện xây lò đốt rác, phân loại rác thải sinh hoạt đạt trên 80% đến năm 2025.khuyến khích Nhân dân tham gia bảo vệ nguồn nước sông, hồ, ao và các hệ sinh thái, cảnh quan có giá trị phát huy tiềm năng du lịch.
-Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi.
-Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường; thay đổi các hành vi làm tổn hại các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường như vứt rác bừa bãi, săn bắn động vật quý hiếm…
3. Bảo vệ môi trường trên các lưu vực sông.
-Đẩy mạnh các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, huy động sự tham gia của các đoàn viên, thanh niên, toàn dân một cách thường xuyên.
-Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, không xả thải các loại chất thải ra môi trường xung quanh xuống lưu vực sông.
-Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
-Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường từ cấp xã, đến thôn; chú trọng quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

                                                                                        Công chức Văn hóa – Xã hội./.

Bài trướcLỜI KÊU GỌIToàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID)
Bài tiếp theoThực hiện đợt cao điểmthu nhận hồ sơ cấp tài khoản Định danh điện tử.