Thực hiện đợt cao điểmthu nhận hồ sơ cấp tài khoản Định danh điện tử.

Thực hiện đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp tài khoản Định danh điện tử. Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, phục vụ công cuộc chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Kính mời bà con nhân dân xã Bằng Thành công dân cư trú trên địa bàn xã đến tại UBND xã Bằng Thành vào ngày 12,13/06/2023 để được hướng dẫn cấp tài khoản định danh điện tử.

                                                                                        Công chức Văn hóa – xã hội ./.

Bài trướcHƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan sông suối trên địa bàn xã Bằng Thành
Bài tiếp theoBẰNG THÀNH KHAI MẶC LỚP HUÂN LUYỆN DÂN QUÂN