Tuyên truyền vận động thanh niên tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 tại xã Bằng Thành.

Nằm trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023. UBND xã Bằng Thành, Đoàn thanh niên xã Bằng Thành phát động CBCC tham gia thi trực tuyến ,tổ chức cho thanh niên thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023.

Lễ phát động ngày chủ nhật xanh, thi chuyển đổi số.

Đoàn viên thanh niên tham gia thi chuyển đổi số.
Đoàn viên thanh niên tham gia thi chuyển đổi số.
Đoàn viên thanh niên tham gia thi chuyển đổi số.
Đoàn viên thanh niên tham gia thi chuyển đổi số.

                                                                                                         Công chức VHTT./.

Bài trướcHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG.
Bài tiếp theoChuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục hành chính: Lấy người dân làm trung tâm