Xây dựng Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động xã Bằng Thành

Ngày 23/3/2021 Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Kạn phối hợp với UBND xã Bằng Thành tổ chức khai mạc xây dựng Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động cấp xã năm 2021.

Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Kạn phối hợp xây dựng Đội văn nghệ,
tuyên truyền cổ động xã Bằng Thành

Đội văn nghệ, tuyên truyền cổ động xã Bằng Thành được thành lập với 9 thành viên được lựa chọn từ cơ sở là những thành viên có năng khiếu về văn nghệ, đọc, tuyên truyền miệng… Trong thời gian 01 tuần dưới sự hướng dẫn về chuyên môn của Trung tâm văn hóa tỉnh về cách xây dựng kết cấu chương trình văn nghệ cổ động, phương pháp biên tập bản tin tuyên truyền miệng và xây dựng được một chương trình văn nghệ đặc sắc gồm các ca khúc ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương…
Việc xây dựng Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động cơ sở sẽ góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; đồng thời đây sẽ là kênh thông tin, tuyên truyền cổ động có hiệu quả thiết thực đến với người dân. Đội sẽ báo cáo tổng kết và ra mắt vào ngày 29/3/2021./.

Nguồn phát hành: Cổng TTĐT huyện Pác Nặm

Bài tiếp theoKhởi công nhà lớp học điểm trường Mầm non Khuổi Khí, xã Bằng Thành